Land og Folk

4 august 2006

Holocaust mindesmærke i Bryssel vandaliseret

Filed under: Uncategorized — ygdrasil @ 4 august 2006

af Yossi Lempkowicz

Bryssel (EJP): Holocaust mindesmærke i Bryssel vandaliseret, i et angreb der blev beskrevet som “ødelæggende” af formanden for en belgisk jødisk forening.

Judith Kronfeld, talskvinde for foreningen af deporterede i Belgien; sønner og døtre af deporteringen (“Union of deportees in Belgium-Sons and Daughters of Deportation”) talte om et “syn af ødelæggelse” der blev opdaget mandag aften.

Porten af Mindekrypten var blevet revet ud, dokumenter blev ødelagt, vinduer smadret, og en urn der indeholdt aske fra Nazi udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau var blevet vanhelliget og tømt.

“Antisemitiske vandaler” drevet af en destruktiv vildskab efterlod et bedrøveligt syn”, sagde Kronfeld.

Der blev også fundet kondomer og ekskrementer på gulvet af Mindesmærket der ligger i Anderlecht en del af Bryssel med en stor muslimsk befolkningsandel.

Den belgiske statsminister Guy Verhofstadt der pt. er på ferie, skulle have været at han var “chokeret” da han hørte om overgrebet, bekendtgjorde hans regering.

Vicestatsminister og justitsminister Laurette Onkelinx forventedes at komme med en pressemeddelelse.

Forbindelse med krigen i Libanon?

Da EJP (European Jewish Press) spurgte Kronfeldt kunne stå i forbindelse med begivenhederne i mellemøsten, sagde hun: “Det vil jeg ikke sige. Det er muligt. Det er ikke første gang at sådan noget sker, tilføjede hun.

“Det er tydeligvis en antisemitisk gerning fordi det rører ved et symbol for jødedommen i Belgien”, sagde Philipple Markiewicz, formand for CCOJB, paraplyorganisationen af jødiske organisationer i Belgien.

Der blev ikke fundet nogen graffiti mandag aften. Politiet kom på stedet tirsdag morgen.

Det brysselske mindesmærke for de jødiske martyrer af Belgien bærer navnene af 25.411 mænd, kvinder og børn der blev deporteret fra Belgien til Auschwitz-Birkenau under anden verdenskrig.

“Dette er et helligt sted for eftertanke og minder for familierne af de mennesker der blev deporteret under krigen. Men det er også stedet for enhver demokrat i Belgien hvorfra man kan opfordre til agtpågivenhed mod antisemitiske, racistiske og xenofobe følelser,” sagde Foreningen for Deporterede i Belgien.

At angribe Mindesmærket er at angribe hele det jødiske samfund i Belgien, det jødiske folk og hele den demokratiske befolkning i landet. Intet kan retfærdiggøre eller undskylde sådan en handling,” sagde man i en pressemeddelelse.

“Union of deportees in Belgium-Sons and Daughters of deportationen” har kaldt Jøder og ikke Jøder til at møde op i protest ved Mindesmærket torsdagaften.

European Jewish Press 25/7-2006: Bryssels Holocaust memorial vandalized.

(Typisk for de danske medier har vi ikke hørt noget om det…. Sikkert for travlt med at fremvise “ofrene for israelernes aggression”)

Reklamer

2 august 2006

Hellere Kristne flygtninge end Muslimer? Hjælp fra de Radikale!

Filed under: Uncategorized — ygdrasil @ 2 august 2006

Tilsyneladende pga. et større udbud af kristne flygtninge indeholder de seneste kvoter som Den Nye Verdensordens diktatorer administrerer i modsætning til tidligere tider færre Muslimer end sædvanlig.

Dette bekymrer selvfølgelig de Radikale, hvis iver for at islamise det danske samfund åbenbart ikke kender nogen grænser.

Vi kunne høre Morten Østergaard, integrationsordfører for Det Radikale Venstre og Venstres integrationsordfører Irene Simonsen debattere “problemet” i DR Deadline den 01-08-06 hvor muslimelskeren Adam Holm for en gangs skyldt kom med nogle mere fornuftige betragtninger end vi er vant at høre fra ham. Har han lært noget af at sidde så tæt på Asmaa?

Dansk Folkepartis ungdoms Kenneth Kristensen udsendte i denne anledning en jubelmeddelelse:

Konventioner og sund fornuft

Det går bedre med integrationen af nytilkomne flygtninge end nogensinde tidligere. Årsagen er at flygtningene kommer fra andre dele af verden, end vi har været vant til. De nytilkomne FN-flygtninge kommer fra Burma og det sorte Afrika og er valgt fordi de ifølge regeringen og Dansk Folkeparti har integrationspotentiale.

Der er også et andet fællestræk ved de nye flygtninge – de er kristne, og netop det faktum gør en særdeles stor forskel. Flygtningene har ifølge flere flygtningeorganisationer lettere ved at forstå den måde, vi tænker på i Danmark, og er langt mere motiverede til at tage arbejde og blive integrerede end de muslimske flygtninge, som hidtil er kommet til Danmark.

Alt i alt en fantastisk solstrålehistorie. Integrationen kan lykkes, hvis de personer, der skal integreres ligner os selv.

Men selv den bedste solstrålehistorie kan blive kvalt, når Socialdemokraterne og De Radikale skal blande sig. Således kunne man i den forgangne uge i Radioavisen høre De Radikales udlændingeordfører, Morten Østergaard med opbakning fra Socialdemokraterne udtale at: “nu måtte integrationsministeren redegør for, hvordan det kunne være, at så mange af de nye FN-flygtninge, der kommer til Danmark, er kristne. “Der måtte bestemt være tale om en overtrædelse af FNs konventioner, som siger, at man ikke må skelne til religion i udvælgelsen af flygtninge.

Endnu et eksempel i den lange række på, at Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne opfatter FNs konventioner på samme måde, som mange muslimer opfatter Koranen, nemlig som en fuldkommen og uomgængelig sandhed, hvis fornuft på ingen måde kan anfægtes.

Det er ufatteligt, at det er vigtigere for Socialdemokraterne og De Radikale at overholde nogle internationale konventioner, frem for at få det danske samfund til at fungere.

Hvis det er beviseligt at kristne flygtninge langt lettere integreres i det danske samfund, hvorfor i alverden skulle Danmark så blot for at tækkes FN skovle muslimske flygtninge, der erfaringsmæssigt er fuldstændig umulige at få integreret, ind i landet?

Der er en total mangel på klarsyn fra de to gamle regeringspartiers side.

Danmark skal selvfølgelig tage imod de flygtninge, som vi mener, der er begrundet håb om at få integreret i det danske samfund. Hvad muslimer angår, er der overordnet set ikke et sådant håb, derfor bør Danmark naturligvis undgå at tage imod FN-flygtninge, der er muslimer. Det er logisk for enhver, blot ikke for de politikere, der opfatter FNs konventioner som uomgængelige sandheder, der vel nærmest er givet af Gud selv.

Ugebrevet er skrevet af landsformand Kenneth Kristensen. Se mere på http://www.dfu.nu

Men er dette nu virkelig noget at juble over?

Importen af kontingenter af nye flygtninge som muligvis er bedre egnet til integration i det danske samfund, kan nemt komme til at gøre det endnu sværere for de ægte indvandringsmodstandere.

At flertallet af flygtninge / indvandrere er besværlige og ofte voldelige muslimer, er jo netop en kæmpe fordel for dem der afviser udskiftningen af befolkningen med fremmede fra ikke europæiske lande.

Sandsynligvis vil disse kristne flygtninge indbefatte mange afrikanere fra Afrika syd for Sahara, kulturelt set lige så langt eller måske endnu længere fra dansk kultur endnu mere fremmed set fra en etnisk synsvinkel.

Jeg takker derfor de Radikale fjolser for at medvirke til at integrationen i hvert fald aldrig kommer til at lykkes, og ønsker dem foreløbig held og lykke med at slæbe endnu flere muslimer til landet. Jo flere og jo hurtigere det går jo hurtigere kommer den eksplosion

DFs er faldet til patten, og ønsker åbenbart ikke længere de fremmede sendt hjem, men vil integrere dem i stedet for.

Kenneth Kristensens ‘solstrålehistorie’ jubel over at vi nu får kristne flygtninge i stedet for Muslimske er et godt billede på situationen.

DF er med til at gøre indvandringsmodstanden til en ufarlig stueren puddel, en puddel der optager den plads hvor en frådende rottweiler ville være mere anbragt.

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.